Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στην εμποροπανήγυρη
Μεσσήνης, η οποία θα διενεργηθεί το διάστημα από 21 Σεπτεμβρίου έως 27
Σεπτεμβρίου 2017 να καταθέσουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά τους στο
Τμήμα Εσόδων του Δήμου Μεσσήνης έως τις 16 Αυγούστου 2017.
Πληροφορίες για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής και τη
διαδικασία διεξαγωγής της εμποροπανήγυρης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
λαμβάνουν από την ιστοσελίδα του Δήμου Μεσσήνης (www.messini.gr) και
στα τηλέφωνα 2722360123 και 2722360102 κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

Δείτε ολόκληρη την Ανακοίνωση