ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 20 Ιουνίου 2017

Προκήρυξη: Έργου

Τύπος Διαγωνισμού: Συνοπτικός

Τίτλος: Δαπάνες για αντιμετώπιση βλαβών κοιμητηρίων (Μαντρότοιχων κτλ) από θεομηνία της 7-9-2016

Δείτε ολόκληρη την Προκήρυξη