ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31 Μαΐου 2017

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: ΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Δείτε ολόκληρη την Προκήρυξη