Διαγωνισμός Φωτογραφίας Δήμου Μεσσήνης Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής Δικαίωμα Συμμετοχής και Διάρκεια Διαγωνισμού

 1. Έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος
 2. Οι ανήλικοι θα πρέπει να έχουν την συγκατάθεση των γονέων ή των νόμιμων κηδεμόνων τους.
 3. Η διάρκεια του διαγωνισμού ορίζεται από 01 Ιουνίου 2017 έως 20 Ιουλίου 2017

Οι Φωτογραφίες

 1. θα πρέπει να έχουν ληφθεί στα όρια του Καλλικρατικού Δήμου Μεσσήνης (Δ.Ε. ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ, Δ.Ε. ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗ, Δ.Ε. ΒΟΥΦΡΑΔΟΣ, Δ.Ε. ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ, Δ.Ε. ΙΘΩΜΗΣ, Δ.Ε. ΜΕΣΣΗΝΗΣ, Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ, Δ.Ε. ΑΙΠΕΙΑΣ)
 2. Έχουν ως θέμα το περιβάλλον, αξιοθέατα, οικιστικό ιστό, καθημερινή ζωή. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο θέμα « οι δρόμοι του νερού στο Δήμο Μεσσήνης» και στην αποτύπωση πηγών, ποταμών, ακτών , παραλιών και γενικότερα υδάτινων στοιχείων.
 3. Ο κάθε υποψήφιος μπορεί να συμμετάσχει στον διαγωνισμό με 1 έως 5 φωτογραφίες , με αποστολή στο email messini.photo@gmail.com ή με μήνυμα στη σελίδα του Δήμου Μεσσήνης στο facebook (messenger) ( f: dimos messinis) ή στο instagram με #messiniphoto
 4. Δεν γίνονται δεκτές φωτογραφίες που έχουν ληφθεί μετά την 20/07/2017
 5. Μπορεί να είναι έγχρωμες ή ασπρόμαυρες
 6. Έχουν ληφθεί με οποιαδήποτε φωτογραφική μηχανή, ψηφιακή ή αναλογική, ή άλλο ψηφιακό μέσο.
 7. Υποβάλλονται αποκλειστικά ψηφιακά, σε αρχεία μορφής JPEG
 8. Πρέπει να έχουν μέγιστο μέγεθος 7MB και ανάλυση

Ανάλυση φωτογραφιών με email στο messini.photo@gmail.com
α) Πανοραμικές φωτογραφίες μεγαλύτερες από: 3000 x 1800 px
β) Κανονικές φωτογραφίες μεγαλύτερες από 2500 x 1800 px

Η ανάλυση των φωτογραφιών που αποστέλλονται στο instagram με #messiniphoto και με μήνυμα (messenger) στο Facebook ( f: dimos messinis) θα πρέπει να έχουν τη μέγιστη δυνατή ανάλυση . Σε περίπτωση που επιλέγουν φωτογραφίες που έχουν σταλεί μέσω κοινωνικών δικτύων οι νικητές είναι υποχρεωμένοι να στείλουν τις φωτογραφίες με ανάλυση

α) Πανοραμικές φωτογραφίες μεγαλύτερες από: 3000 x 1800 px
β) Κανονικές φωτογραφίες μεγαλύτερες από 2500 x 1800 px

9. Ονοματεπώνυμο και email διαγωνιζομένου καθώς και χρονολογία και ακριβής τοποθεσία λήψεως της φωτογραφίας θα πρέπει να συνοδεύει την κάθε συμμετοχή
10. Οι φωτογραφίες είναι πνευματικό δημιούργημα του/της διαγωνιζόμενου/ης, αλλά ο δήμος ως διοργανωτής έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει αυτές (έκθεση,internet,έντυπο κ.α) χωρίς καμία οικονομική ή άλλους είδους επιβάρυνση προς τον διαγωνιζόμενο (πάροχο) της φωτογραφίας.

11. Οι διαγωνιζόμενοι έχουν με κάποιο τρόπο εξασφαλίσει την έγκριση των προσώπων που
απεικονίζονται

12. Οι διαγωνιζόμενοι θα κριθούν από επιτροπή αξιολόγησης που θα οριστεί με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Η απόφαση της Επιτροπής είναι τελεσίδικη και αμετάκλητη

Τα μέλη της επιτροπής του Διαγωνισμού θα είναι τα ακόλουθα,

1. ΚΑΤΣΟΥΛΙΔΗΣ ΤΑΚΗΣ, Χαράκτης
2. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ, Ζωγράφος
3. ΦΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, Φωτογράφος
4. ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Φωτογράφος
5. ΖΩΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, Ερασιτέχνης Φωτογράφος
6. ΑΘΑΝΑΣΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, Φωτογράφος
7. ΚΟΥΡΟΣ ΤΑΚΗΣ, Φωτογράφος
13. Το βραβείο της καλύτερης φωτογραφίας είναι 250 € σε μετρητά, το δεύτερο βραβείο αντιστοιχεί σε
150 € μετρητά και το τρίτο βραβείο σε 100 € μετρητά. Οι υπόλοιπες 14 φωτογραφίες που θα
επιλέγουν θα κερδίσουν 7 drones και 7 action κάμερες. Ο διαγωνισμός είναι κοινός για ερασιτέχνες φωτογράφους και μαθητές, ωστόσο σε κάθε περίπτωση θα επιλεχτούν τουλάχιστον 5 φωτογραφίες μαθητών και θα κερδίσουν αντίστοιχα δώρα.

14. Η βράβευση των νικητών θα γίνει σε ειδική τελετή, ενώ 30 -40 επιλεγμένες φωτογραφίες θα
εκτυπωθούν σε ειδικό υλικό και θα παρουσιαστούν σε εκθεσιακό χώρο του Δήμου Μεσσήνης

Δεν Γίνονται Δεκτές οι Φωτογραφίες

 • Που φέρουν υδατογράφημα, υπογραφή ή άλλο διακριτό στοιχείο
 • Έχουν υποστεί ηλεκτρονική επεξεργασία σε βαθμό που παραποιείται η πραγματικότητα
 • Προβάλουν άσεμνο ή προσβλητικό περιεχόμενο
 • Έχουν σταλθεί μετά το πέρας του Διαγωνισμού και δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις

Δικαιώματα/ Προσωπικά Δεδομένα
1. Τα στοιχεία επικοινωνίας που καταθέτετε με την υποβολή των φωτογραφιών σας, θα πρέπει να είναι ακριβή ώστε, εάν κριθεί απαραίτητο, να καταστεί δυνατή η έγκαιρη επικοινωνία μαζί σας. Σε περίπτωση που ο νικητής δεν είναι εφικτό να προσέλθει, οφείλει να ενημερώσει τον διοργανωτή για τον εκπρόσωπο ο οποίος θα παραλάβει αντ’ αυτού το βραβείο.
2. Η συλλογή των προσωπικών σας στοιχείων γίνεται μόνο για τις ανάγκες διενέργειας του
Διαγωνισμού.

3. Τα στοιχεία σας θα τηρηθούν σε αρχείο ονομάτων συμμετεχόντων στα γραφεία του Δήμου
Μεσσήνης. Τα στοιχεία σας δεν θα χρησιμοποιηθούν για λόγους πέραν της συμμετοχής σας στο
Διαγωνισμό.

4. Τα ονόματα των νικητών θα δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα και τα κοινωνικά δίκτυα του Δήμου Μεσσήνης καθώς και στο Τύπο. Οι ίδιοι θα ενημερωθούν τηλεφωνικώς και με ηλεκτρονική επιστολή στην διεύθυνση την οποία έχουν δηλώσει.

5. Αποκλείεται πάσης φύσεως εμπορική εκμετάλλευση του φωτογραφικού υλικού.

6. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό εκχωρούν στον διοργανωτή το δικαίωμα να δημοσιεύσει τις
φωτογραφίες στον ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο, τα ΜΜΕ ή το διαδίκτυο και να χρησιμοποιήσει το φωτογραφικό υλικό για έκδοση τουριστικών λευκωμάτων, εκθέσεις, παρουσιάσεις σε εκτυπωμένη φυσική μορφή, προβολές κλπ. χωρίς να εγείρουν οποιαδήποτε χρηματική ή άλλου είδους αξίωση.

7. Αναφορά στον/στην δημιουργό στον/στην οποίο/α ανήκει το έργο θα γίνεται όπου αυτό είναι δυνατόν.

8. Ο διοργανωτής δεν φέρει ευθύνη για τυχόν κακόβουλη χρήση του φωτογραφικού υλικού π.χ.
ανάρτηση φωτογραφίας που δεν ανήκει στο άτομο που την υπέβαλε. Στην περίπτωση που
αποδειχθεί κακόβουλη χρήση φωτογραφίας ή συμμετοχή στο διαγωνισμό του ατόμου που τη
διέπραξε καθίσταται αυτομάτως άκυρη.

9. Ο διοργανωτής δεν φέρει ευθύνη για ενδεχόμενες παραβιάσεις δικαιωμάτων της προσωπικότητας και των προσωπικών δεδομένων των φωτογραφισμένων προσώπων. Για ανωτέρω ενδεχόμενες παραβιάσεις ευθύνεται αποκλειστικά ο/η δημιουργός.

10. Σε περίπτωση που ο Διοργανωτής διαπιστώσει ότι διαγωνιζόμενος αναδείχθηκε νικητής έχοντας παραβιάσει κάποιον/ους από τους ανωτέρω όρους έχει δικαίωμα να ακυρώσει τη συμμετοχή επιφυλασσόμενος παντός νόμιμου δικαιώματός του.

11. Ο Διοργανωτής έχει το δικαίωμα να μεταβάλλει τους όρους του διαγωνισμού, τη διάρκεια ή ακόμη και να τον ανακαλέσει ανά πάσα στιγμή και να ενημερώσει τους συμμετέχοντες με οιονδήποτε τρόπο κρίνει πρόσφορο.

Αποδοχή Όρων
Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνιστά ανεπιφύλακτη και πλήρη αποδοχή όλων των όρων της προκήρυξης του διαγωνισμού από τους διαγωνιζόμενους.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση παρακαλώ επικοινωνήστε με το γραφείο προγραμματισμού στο τηλέφωνο 2722360106 και στο e-mail dmathiopoulou@messini.gr , messini.photo@gmail.com ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του δήμου Μεσσήνης www.messini.gr

Κατεβάστε τους όρους συμμετοχής διαγωνισμού φωτογραφίας 2017