Πρόσκληση
Ο ∆ήµαρχος και το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Μεσσήνης, σας προσκαλούν την Καθαρά ∆ευτέρα 27 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 3:00 µ.µ. στην Κεντρική Πλατεία Μεσσήνης, στη Μεγάλη Καρναβαλική Παρέλαση, το απόγειο των αποκριάτικων εκδηλώσεων για το 157ο Καρναβάλι Μεσσήνης. Θα είναι τιµή µας να παρευρεθείτε.

Ο Δήμαρχος Μεσσήνης
Γιώργος Τσώνης

Κατεβάστε την Πρόσκληση

Κατεβάστε το Πρόγραμμα