Καλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχιακό κατάστημα & στην αίθουσα συνεδριάσεων
«Δημάρχου Π. Πτωχού» στις 28 – 11 – 2017 ημέρα Τρίτη & ώρα 18:00 όπου θα γίνει η
24η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεσσήνης, με συζήτηση των παρακάτω
θεμάτων:

 1. Έγκριση μετακίνησης αιρετών για το συνέδριο της ΚΕΔΕ
 2. Έγκριση εκδήλωσης 13ου Μαραθωνίου Μεσσήνης
 3. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλής από Χρηματικό κατάλογο
 4. Έγκριση τεχνικού προγράμματος Δήμου Μεσσήνης έτους 2017
 5. Έγκριση της μελέτης με τίτλο: «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων στις τ.κ. Βελίκας-
  Ανάληψης-Ριζομύλου και Καρτερολίου»
 6. Έγκριση Υποβολής πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο: «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων στις τ.κ. Βελίκας-Ανάληψης-Ριζομύλου και Καρτερολίου» στο Πράσινο Ταμείο, στην υπ’ αριθ. 5182/09-10-2017 Πρόσκληση, στον Άξονα 2 «Αστική Αναζωογόνηση 2017», του χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις περιβαλλοντικού Ισοζυγίου»
 7. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών έργων υποδομής πληγέντων από τις βροχοπτώσεις της 07-09-2016»
 8. Έγκριση του 1ου ΣΠΕ & τροποποίηση της σύμβασης «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ
  ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2017»
 9. Έγκριση του 1ου ΣΠΕ & τροποποίηση της σύμβασης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ
  ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΛΟΓΩ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΊΑ ΤΗΣ 7-9-2017»
 10. Συμπλήρωση της 141/2017 απόφασης ΔΣ με θέμα «Λήψη απόφασης για τη λειτουργία
  Υπηρεσίας Δόμησης & Πολεοδομικών Εφαρμογών στο Δήμο Μεσσήνης»
 11. Έγκριση Συμπληρωματικής τεχνικής έκθεσης της υπ αριθμ. 38/2017 απόφασης του Δ.Σ. Μεσσήνης ΜΕ Θέμα: «Τροποποίηση του Ρ.Σ. Μεσσήνης σε τμήμα του Ο.Τ. 120 ως προς την αλλαγή χρήσης σε δημοτικό χώρο εμπορικών καταστημάτων & πολιτιστικών εγκαταστάσεων.»
 12. Τροποποίηση προϋπολογισμού χρήσεως 2017
 13. Έγκριση εκδηλώσεων « Χριστουγεννιάτικες – Πρωτοχρονιάτικες εκδηλώσεις 2017-2017»
  έγκριση δαπανών .

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου,
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΤΑΡΙΔΗΣ

Συνημμένο