ΑΦΗΣΑ ΧΩΡΙΑ

Ώρα Έναρξης: 21:30
Ευρύτερος Δήμος

30/7 Κυριακή – Άγιος Ανδρέας
«Μικρά Αγγλία»

08/08 Τρίτη – Βαλύρα
«Μικρά Αγγλία»

11/08 Παρασκευή- Πεταλίδι
«Ουζερί Τσιτσάνης»

25/8 Παρασκευή – Μάδενα
«Ουζερί Τσιτσάνης»