Οι ενδιαφερόμενοι αμπελοκαλλιεργητές μπορούν να υποβάλλουν αίτηση – υπεύθυνη δήλωση για την ένταξη στο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων περιόδου 2020-2021 μέχρι τις 25 Μαΐου 2020.

Ακολουθεί η σχετική ανακοίνωση της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Μεσσηνίας στην οποία αναφέρονται οι δράσεις που καλύπτει το πρόγραμμα και υπό ποιες προϋποθέσεις εφαρμόζεται:

ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ