Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Το Κληροδότημα Νικολάου Αθ. Χιώτη υπό το Δήμο Μεσσήνης, ενημερώνει τους οικονομικά αδυνάτους ασθενείς κατοίκους και δημότες της  πόλεως Μεσσήνης, ότι η υποβολή αιτήσεων για το οικονομικό βοήθημα Χριστουγέννων 2019, ξεκινά την Τρίτη 29 Οκτωβρίου 2019 και λήγει την   Τρίτη  10  Δεκεμβρίου 2019.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται (για όσους έχουν λήξει) είναι:

1)Ιατρική γνωμάτευση από δημόσιο νοσηλευτικό Ίδρυμα (κεντρο Υγείας,νοσοκομείο)

2)Αντίγραφο φορολ. δήλωσης (Ε1),η υπεύθ. δήλωση περί μη  υποβολής φ.δήλωσης.

3)Αντίγραφο Ε9 (Εάν είναι υπόχρεος υποβολής)

4)Φωτοαντίγραφο ταυτότητας

5)Πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης κ μόνιμης κατοικίας

   από το τμήμα δημοτολογίου του Δήμου Μεσσήνης (ΙΣΟΓΕΙΟ)

6)Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου  της Εθνικής Τράπεζας  (μόνο για νέους αιτούντες)

 

Σημείωση: Το ανωτέρω βοήθημα αφορά αποκλειστικά  τους κατοίκους  της πόλης της  Μεσσήνης

 

Εκ του κληροδοτήματος

 

Ο Αντιπρόεδρος

Επιτροπής  Εκτελεστών

 

Αθανασόπουλος  Γεώργιος

                                                                         ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΜΕΣΣΗΝΗΣ

**************************

Ανακοίνωση Χριστουγέννων Χιωτείου