Από το Τμήμα Εσόδων, Περιουσίας, Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων καλούνται οι δημότες του Δήμου Μεσσήνης που διαθέτουν κτίσματα (ηλεκτροδοτούμενα ή μη) και οικόπεδα με διαφορές στα τετραγωνικά ή αδήλωτα, να προσέλθουν στο αρμόδιο Τμήμα του Δήμου Μεσσήνης, έως τις 15-11-2019 για να υποβάλλουν δήλωση διόρθωσης.
Καλούνται επίσης οι επιτηδευματίες που δραστηριοποιούνται στον Δήμο Μεσσήνης και δεν έχουν τακτοποιήσει τις οφειλές τους για δημοτικά τέλη 0,5% και τέλη παρεπιδημούντων, να προσέλθουν στο Τμήμα Εσόδων του Δήμου Μεσσήνης, έως τις 15-11-2019 για να υποβάλλουν δήλωση διόρθωσης.
Οι ενδιαφερόμενοι με τη δήλωσή τους αυτή, θα υπαχθούν στη ρύθμιση του Ν4611/2019 (ΦΕΚ 145/30-9-2019) προκειμένου να πληρώσουν μόνο τα τέλη και να απαλλαγούν από τυχόν πρόστιμα που μπορεί να προκύψουν.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι δημότες μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εσόδων, Περιουσίας, Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων (ισόγειο Δημαρχείου) ή να επικοινωνούν με τους αρμόδιους υπαλλήλους στα τηλέφωνα:
27223-60102 Σταυρούλα Ντυμένου, 27223-60187 Δήμητρα Σταθάκη, 27223-60103 Φώτης Καρούντζος.