ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το τμήμα Κοινωνικής  Προστασίας, Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης  Δήμου Μεσσήνης, προσκαλεί  τις ωφελούμενες μητέρες του προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»,  την  Δευτέρα 19-11-2018, την Τρίτη 20-11-2018 και την Τετάρτη 21-11-2018  και ώρες 16:00 έως 20:00, στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Μεσσήνης, σε συνάντηση γνωριμίας με  τους εκπαιδευτικούς των ΚΔΑΠ, την ενημέρωση τους  και την συμπλήρωση αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος σχετικά  με τις δραστηριότητες του Προγράμματος.