Ανακοίνωση προς τους δημότες σχετικά με την απομάκρυνση φερτών, οικοδομικών και άλλων υλικών από εξωτερικούς χώρους.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΦΕΡΤΩΝ