ΤΙΤΛΟΣ : «ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Χ.Α.Δ.Α. Δ. ΜΕΣΣΗΝΗΣ»

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΠΑΥΛΟΥ ΠΤΩΧΟΥ, ΜΕΣΣΗΝΗ, ΤΚ 24200
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 27223 60138
ΦΑΞ : 27220 22752
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 05-12-2017
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ : ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ : ΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 1180-80/2017
Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 20.7336.0005
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 29.998,08 €
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 19-12-2017
ΩΡΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (ΕΩΣ) : 14:45 M.M.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 20-12-2017
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 12:00
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ :