Δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της “Διαύγειας” η επιβεβαίωση ανάρτησης της πράξης με θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ.

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε την απόφαση:

ΩΘΙ3ΩΚ4-ΥΞ4