Τμήμα Αθλητισμού
Δήμος Μεσσήνης

Ο Δήμος Μεσσήνης έχει ένα δίκτυο αθλητικών εγκαταστάσεων στο οποίο υλοποιείται πλήθος αθλητικών δραστηριοτήτων με απώτερο σκοπό την ανάπτυξη του μαζικού αθλητισμού.

Η Δημοτική Αρχή στοχεύει στην ποιοτική αναβάθμιση των υπαρχόντων και στη δημιουργία νέων θεσμών, που θα προβάλουν το αθλητικό ιδεώδες. Στόχος είναι η βελτίωση των υποδομών και των προγραμμάτων του, καθώς και εισαγωγή νέων τεχνολογιών σε όλους τους χώρους που εποπτεύει.

315 ΑΔΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
Καθορισμός τέλους χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΓΩΝΕΣ
ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ