Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Μεσσηνίας διακηρύσσει ότι την 29-05-2019,
ημέρα Τετάρτη και από ώρα 14:30 π.μ. έως 15:00 π.μ. θα διεξαχθεί στο γραφείο της
Κτηματικής Υπηρεσίας, Αριστομένους 123 στην Καλαμάτα, η Β’ επαναληπτική μειοδοτική
δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση του Αστυνομικού Τμήματος
Μεσσήνης.

Διαβάστε αναλυτικά όλη την Διακήρυξη