Αρχική e-ΚΔΑΠ Μουσική

Μουσική

Η ΝΟΤΑ ΜΙ

Τίτλος Δραστηριότητας Μαθαίνουμε τις νότες: Η Νότα Μι Τάξη:  Α’ και Β’ Δημοτικού. Εκτιμώμενη διάρκεια άσκησης: 30 λεπτά Οδηγίες: Εκτυπώνουμε τις εικόνες. Στην πρώτη εικόνα ενώνουμε τις τελίτσες...

Η ΝΟΤΑ ΡΕ

Τίτλος Δραστηριότητας Μαθαίνουμε τις νότες: Η νότα Ρε Τάξη:  Α’ και Β’ Δημοτικού. Εκτιμώμενη διάρκεια άσκησης: 30 λεπτά Οδηγίες: Εκτυπώνουμε τις εικόνες. Στην πρώτη εικόνα ενώνουμε τις τελίτσες...

Η ΝΟΤΑ ΝΤΟ

Τίτλος Δραστηριότητας Μαθαίνουμε τις νότες: Η νότα Ντο Τάξη:  Α’ και Β’ Δημοτικού. Εκτιμώμενη διάρκεια άσκησης: 20 λεπτά Οδηγίες: Εκτυπώνουμε τις εικόνες. Στην πρώτη γραμμή μαθαίνω την νότα...

Κατασκευάζουμε τα δικά μας μουσικά όργανα

Τίτλος Δραστηριότητας: Κατασκευάζουμε τα δικά μας μουσικά όργανα Τάξη: Α’  Δημοτικού έως και ΣΤ’ δημοτικού Εκτιμώμενη διάρκεια:  45 με 30 λεπτά  για το κάθε όργανο Βρείτε...

Ασκήσεις με τα μουσικά όργανα

 Τίτλος Δραστηριότητας: Ασκήσεις με τα μουσικά όργανα  Η δραστηριότητα απευθύνεται σε παιδιά Β' - Δ’ Δημοτικού  Εκτιμώμενη διάρκεια χρόνου: 15 λεπτά    ΟΔΗΓΙΕΣ Στην πρώτη δραστηριότητα ανακαλύπτουμε τις λέξεις...

Τα όργανα της ορχήστρας

 Τίτλος Δραστηριότητας: Τα όργανα της ορχήστρας Η δραστηριότητα απευθύνεται σε παιδιά Β' - ΣΤ’ Δημοτικού  Εκτιμώμενη διάρκεια χρόνου: 18 λεπτά  Ακολουθούμε τον παρακάτω σύνδεσμο, για να δούμε...

Σχεδιάζοντας το κλειδί του Σολ

 Τίτλος Δραστηριότητας: Σχεδιάζοντας το κλειδί του Σολ Τάξη: έως και Β δημοτικού Προτεινόμενος χρόνος ενασχόλησης: 10 λεπτά  Εκτυπώνουμε την εικόνα και μαθαίνουμε να σχεδιάζουμε το κλειδί του...