Ο Δήμος Μεσσήνης εκθέτει σε φανερή, προφορική και πλειοδοτική δημοπρασία την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση , με ευθύνη του μισθωτή, περιπτέρων στις εξής θέσεις :

  1. Στο Ο.Τ. 33 της Δ.Κ. Μεσσήνης και συγκεκριμένα στη διασταύρωση των οδών Κ. Κρόμπα και Καλλικούνη και
  2. Στην πλατεία Μεσσήνης, επί της οδού Μουλαβασίλη
  3. Στη πλατεία της Τ.Κ. Νέας Κορώνης

Ακολουθούν το πρακτικό της απόφασης, η περίληψη της διακήρυξης και ολόκληρη η διακήρυξη της δημοπρασίας.

Πρακτικό 248/2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ