Δημοπρασία για την παραχώρηση του δικαιώματος  απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας για την ανάπτυξη ομπρελών-ξαπλώστρων θα διενεργηθεί την Τετάρτη 15 Ιουλίου 2020 και  ώρα 10 π.μ.

Πληροφορίες για τους όρους της διακήρυξης, τους προς παραχώρηση χώρους, καθώς και τα δικαιολογητικά συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν από την ιστοσελίδα του Δήμου Μεσσήνης (www.messini.gr) καθώς και στα τηλέφωνα 2722360102 και 2722360123.

Ακολουθεί η περίληψη της διακήρυξης δημοπρασίας:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ακολουθεί η προκήρυξη της προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την ανάπτυξη ομπρελών και ξαπλωστρών σε περιοχές του Δήμου Μεσσήνης και οι προκηρυσσόμενες θέσεις:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΞΟ19_ΑΝΑΛΗΨΗ

ΞΟ20_ΑΝΑΛΗΨΗ

ΞΟ21_ΠΕΤΑΛΙΔΙ-ΚΟΥΡΤΟΡΑΧΗ

ΞΟ22_ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ