Ανοικτή φανερή πλειοδοτική δημοπρασία για την εκποίηση κινητών πραγμάτων (παλαιά σίδερα), προκηρύσσεται και θα διεξαχθεί στις 19/6/20 στις 10 π.μ. στο γραφείο του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου (2ος όροφος) στο Δημαρχείο.

Ακολουθούν τα έγγραφα με την περίληψη διακήρυξης και την διακήρυξη δημοπρασίας:

Ψ0Π4ΩΚ4-ΚΤΔ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ