Φανερή πλειοδοτική δημοπρασία  για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας για την εκμίσθωση θαλασσίων μέσων αναψυχής, ανάπτυξη ομπρελών-ξαπλωστρών και λειτουργία αυτοκινούμενων ή ρυμουλκούμενων τροχήλατων αναψυκτηρίων (καντινών), πραγματοποιεί ο Δήμος Μεσσήνης την Τετάρτη 1/7/2020.

Για περισσότερες πληροφορίες για τους όρους διακήρυξης, τους προς παραχώρηση χώρους καθώς και τα δικαιολογητικά συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν από την ιστοσελίδα του Δήμου Μεσσήνης (www.messini.gr) και στα τηλέφωνα 27223-60102 και 27223-60123.

Ακολουθεί η περίληψη της διακήρυξης δημοπρασίας:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΟΜΠΡΕΛΕΣ – ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ: Ακολουθεί η προκήρυξη της προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την ανάπτυξη ομπρελών και ξαπλωστρών, η σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μεσσήνης και οι προκηρυσσόμενες θέσεις:

ΨΦ3ΤΩΚ4-Ι29 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΠΡΕΛΩΝ ΚΑΙ ΞΑΠΛΩΣΤΡΩΝ

122. 2020 6ΖΥΝΩΚ4-ΣΕ6

ΞΟ1 ΜΠΟΥΚΑ-ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΞO2 ΑΝΑΛΗΨΗ-ΤΡΑΓΑΝΑ

ΞO3 ΑΝΑΛΗΨΗ-ΤΡΑΓΑΝΑ

ΞO4 ΑΝΑΛΗΨΗ-ΤΡΑΓΑΝΑ

ΞO5 ΑΝΑΛΗΨΗ-ΤΡΑΓΑΝΑ

ΞO6 ΑΝΑΛΗΨΗ

ΞΟ7 ΑΒΡΑΜΙΟΥ-SUN AGOSTINO

ΞΟ8 ΑΒΡΑΜΙΟΥ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ

ΞΟ9 ΠΕΤΑΛΙΔΙ-ΠΑΡΑΛΙΑ ΨΕΥΤΗ

ΞΟ10 ΠΕΤΑΛΙΔΙ-ΦΑΡΟΣ

ΞΟ11 ΚΑΛΑΜΑΚΙ-SUN RISE

Ξ012 ΚΑΛΑΜΑΚΙ-ΠΛΑΚΑ

ΞΟ13 ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙ-ΠΕΤΑΛΟ-ΜΑΜΑΤΑ

ΞΟ14 – ΧΡΑΝΟΙ-ΜΑΚΡΥ ΑΜΜΟΣ

Ξ015 ΚΑΛΑΜΑΚΙ-ΧΕΛΩΝΑ

ΞΟ16 ΧΡΑΝΟΙ-ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ

ΞΟ17 ΕΠΙΣΚΟΠΗ-ΒΡΥΣΗ ΑΓΓΕΛΩΣ

ΞΟ18 ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ-ΑΛΣΟΣ

 

ΚΑΝΤΙΝΕΣ: Ακολουθεί η προκήρυξη της προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για τη λειτουργία καντινών, η σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μεσσήνης και οι προκηρυσσόμενες θέσεις:

Ψ9ΤΦΩΚ4-Ω3Χ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΝΤΙΝΩΝ

124. 2020 6Κ42ΩΚ4-0ΚΧ

K1 ΜΠΟΥΚΑ-ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Κ2 ΜΠΟΥΚΑ

Κ3 ΜΠΟΥΚΑ

Κ4 ΑΝΑΛΗΨΗ

Κ5 ΑΒΡΑΜΙΟΥ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ

Κ6 ΒΕΛΙΚΑ

Κ7 ΠΕΤΑΛΙΔΙ-ΚΑΡΥΑ

Κ8 ΠΕΤΑΛΙΔΙ-ΤΖΑΝΕ-ΜΑΤΙ

Κ9 ΠΕΤΑΛΙΔΙ-ΦΑΡΟΣ

Κ10 ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙ-ΠΕΤΑΛΟ-ΜΑΜΑΤΑ

Κ11 ΧΡΑΝΟΙ-ΜΑΚΡΥ ΑΜΜΟΣ

Κ12 ΚΑΛΑΜΑΚΙ-ΧΕΛΩΝΑ

Κ13 ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ-ΑΛΣΟΣ

 

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΣΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ: Ακολουθεί η προκήρυξη της προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση θαλασσίων μέσων αναψυχής, η σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μεσσήνης και οι προκηρυσσόμενες θέσεις:

6ΜΣΔΩΚ4-ΟΦΔ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

123.2020 6ΕΖΝΩΚ4-ΝΒ0

ΘΜΑ1 ΜΠΟΥΚΑ-ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΘΜΑ2 ΜΠΟΥΚΑ

ΘΜΑ3 ΑΝΑΛΗΨΗ-ΤΡΑΓΑΝΑ

ΘΜΑ4 ΑΝΑΛΗΨΗ-ΤΡΑΓΑΝΑ

ΘΜΑ5 ΑΒΡΑΜΙΟΥ-SUN AGOSTINO

ΘΜΑ6 ΒΕΛΙΚΑ

ΘΜΑ 7 ΠΕΤΑΛΙΔΙ-ΦΑΡΟΣ

ΘΜΑ 9 ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙ-ΠΕΤΑΛΟ-ΜΑΜΑΤΑ