ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 29 Μαΐου 2017
 
ΟΡΟΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣΕΚΜΙΣΘΩΣΗ
 
ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΣ
 
ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣΠΡΟΣΦΟΡΑΣΤΑ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΣΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ