ΚΑΘΟΡΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗ ΔΚ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ