Παραθέτουμε εδώ το ενημερωτικό φυλλάδιο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για την ενημέρωση των πολιτών.