112: Ο αριθμός που πρέπει να θυμάστε σε κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.