Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Μεσσηνίας διακηρύσσει ότι την 11-06-2019,
ημέρα Τρίτη και από ώρα 14:30 μ.μ. έως 15:00 μ.μ. θα διεξαχθεί στο γραφείο της Κτηματικής
Υπηρεσίας, Αριστομένους 123 στην Καλαμάτα, η Γ’ επαναληπτική μειοδοτική δημοπρασία
μίσθωσης ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση του Αστυνομικού Τμήματος Μεσσήνης.

Διαβάστε την περίληψη της διακήρυξης εδώ