ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          ΜΕΣΣΗΝΗ    14   –  08 – 2020

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                                                ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.       15063

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ            

ΠΡΟΣ: α) Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου
  β) Αθανασόπουλο Γεώργιο  Δήμαρχο
 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

  Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην αίθουσα  του Δημοτικού Συμβουλίου  Μεσσήνης   στις 18 Αυγούστου  2020 ημέρα Τρίτη  και ώρα. 15:00  όπου θα γίνει κεκλεισμένων των θυρών  η 20η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεσσήνης σύμφωνα με την από 11.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και με την 163/29-5-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης  στα Θέματα   της ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση επιχορήγησης του Συλλόγου Αθλούμενων Μεσσήνης (ΣΑΜ) για τη διεξαγωγή Αγώνα δρόμου στη Μεσσήνη με τίτλο «Στα χνάρια της Ιστορίας: Αρχαία Μεσσήνη – νέα Μεσσήνη (Νησί), 22-08-2020» .
  1. Μεταφορά έργων από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».
  1. Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου επί της οδού Χρυσοστόμου Σμύρνης 8 – Αθήνα.
  2. Περί καθορισμού ΚΑΕ  προϋπολογισμού δεκτικών έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής.
  3. Παραχώρηση χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων.

 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

  Νικόλαος Φύκιρης