ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   Μεσσήνη      10  – 07   –  2020   

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                                         Αριθ. Πρωτ :     12525

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ                                        

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 Προς:   Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε, την   15η   Ιουλίου   2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 στο Δημοτικό Κατάστημα, όπου θα γίνει η  22η   συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μεσσήνης, με τα εξής θέματα:

1.              Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας»
2.              Έγκριση της υπ’ αριθ. 2/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος «Μουσείο Χαρακτικής Τάκη Κατσουλίδη» με θέμα «Τροποποίηση ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ έτους 2020 του ιδρύματος»

 

3.              Έγκριση πρακτικού επιτροπής δημοπρασιών για την επαναληπτική διαδικασία   παραχώρησης κοινόχρηστων χώρων στο Δήμο Μεσσήνης για την φόρτιση ηλεκτρικών αυτοκινήτων
4.              Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την προμήθεια με τίτλο : “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ» – Οριστικός ανάδοχος
5.              Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης μελέτης «ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΑΣΟ ΣΕ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 150 ΑΤΟΜΩΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΡΟΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ» – Προσωρινός ανάδοχος
6.              Έγκριση μελετης για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: «Αντιπυρική προστασία υποδομών Δ.Ε.Μεσσήνης, Δ.Ε.Ανδρούσας, Δ.Ε.Τρικόρφου και Δ.Ε.Ιθώμης»  και σκοπιμότητα αυτών.
7.              Έγκριση μελετης για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο:  «Αντιπυρική προστασία υποδομών Δ.Ε.Πεταλιδίου, Δ.Ε.Βουφράδων, Δ.Ε.Αίπειας και Δ.Ε.Αριστομένη»  και σκοπιμότητα αυτών.
8.              Έγκριση 1ου ΑΠΕ & 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΒΕΛΙΚΑΣ-ΑΝΑΛΗΨΗΣ-ΚΑΡΤΕΡΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΡΙΖΟΜΥΛΟΥ ΤΗΣ Τ.Κ. ΚΑΡΠΟΦΟΡΑΣ
9.              Ορισμός υπολόγων
10.           Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος-προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020

 Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

  Γεώργιος Αθανασόπουλος

  Δήμαρχος