ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          ΜΕΣΣΗΝΗ    03  –  09 – 2020

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                                                ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.   16570  

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ            

ΠΡΟΣ: α) Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου
  β) Αθανασόπουλο Γεώργιο  Δήμαρχο
 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

  Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην αίθουσα  του Φιλοσοφικού Κέντρου Μεσσήνης   στις 7 Σεπτεμβρίου  2020 ημέρα Δεύτερα   και ώρα. 18:00  όπου θα γίνει κεκλεισμένων των θυρών  η 23η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεσσήνης σύμφωνα με την από 11.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και με την 163/29-5-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης  στα Θέματα   της ημερήσιας διάταξης:

  1. Ενημέρωση  επί  της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των έργων αντιμετώπισης  των φαινομένων διάβρωσης  στην ακτογραμμή Πεταλιδίου Μεσσηνίας- κατάθεση απόψεων.
  2. Συζήτηση  λήψη απόφασης για Εμποροπανήγυρη Μεσσήνης  2020.
  1. Εκμίσθωση κοινόχρηστων χώρων για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.
  2. Απαλλαγή καταβολής τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων.
  3. Έγκριση επιχορήγησης του Συλλόγου, Θίασος Νοτιοανατολικής Πυλίας “ΟΔΥΣΣΕΙΑ”.
  4. Έγκριση επιχορήγησης του Συλλόγου, Μορφωτικός Σύλλογος Πολυλόφου Μεσσηνίας «Ο Άγιος Δημήτριος».
  5. Παραχώρηση πρ. δημοτικού σχολείου Κλήματος, Τοπικής Κοινότητας Κλήματος Δήμου Μεσσήνης στον ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ «ΤΟ ΚΛΗΜΑ».
  6. Παραχώρηση πρ. δημοτικού σχολείου Καλοχωρίου, Τοπικής Κοινότητας Καλοχωρίου Δήμου Μεσσήνης στον ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ.
  7. Παραχώρηση χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων, στο σύλλογο «ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ».

 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

  Νικόλαος Φύκιρης