ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεσσήνη 01 – 10 – 2020
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ : 19323
ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Προς: Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε, την 5η Οκτωβρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30 στο Δημοτικό Κατάστημα, όπου θα γίνει η 31η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μεσσήνης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) με τα εξής θέματα:

1. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Μεσσήνης με το Δίκτυο Πόλεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και Κυκλική Οικονομία με Δ.Τ. ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ, για την υλοποίηση της πράξης «Μελέτες για ασφαλτοστρώσεις, αναπλάσεις πεζοδρομίων, κατασκευή αποδυτηρίων, νομιμοποίηση σχολικών κτηρίων» και έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής.
2. Έγκριση της υπ’ αριθ. 5/2020 απόφασης Μουσείου Χαρακτικής Τάκη Κατσουλίδη με θέμα «Έγκριση Απολογισμού Μουσείου Χαρακτικής Έτους 2019»
3. Έγκριση της υπ’ αριθ. 6/2020 απόφασης Μουσείου Χαρακτικής Τάκη Κατσουλίδη με θέμα «Αναμόρφωση προϋπολογισμού Μουσείου Χαρακτικής Έτους 2020»
4. Χορήγηση παράτασης για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ» (Α.Μ: 1070-76/2018)
5. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας εξοπλισμού γηπέδων
6. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος-προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020
7. Έγκριση εξόδων μετακίνησης αιρετών

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Γεώργιος Αθανασόπουλος
Δήμαρχος