Τίτλος Δραστηριότητας Μαθαίνουμε τις νότες: Η Νότα Μι


Τάξη:  Α’ και Β’ Δημοτικού.

Εκτιμώμενη διάρκεια άσκησης: 30 λεπτά

Οδηγίες:

Εκτυπώνουμε τις εικόνες.

Στην πρώτη εικόνα ενώνουμε τις τελίτσες ώστε να μάθουμε να σχηματίζουμε την νότα Μι.

Στην συνέχεια στο πεντάγραμμο που ακολουθεί μπορούμε να κάνουμε εξάσκηση το κλειδί του Σολ που μάθαμε σε προηγούμενο μάθημα, καθώς και να γράψουμε πάλι την νότα Μι, μόνοι μας.

Στην τελευταία εικόνα μπορούμε να κάνουμε επανάληψη τις νότες που μάθαμε σε προηγούμενα μαθήματα.

Εκτυπώστε τις εικόνες από εδώ: