Τίτλος Δραστηριότητας Μαθαίνουμε τις νότες: Η νότα Ντο

Τάξη:  Α’ και Β’ Δημοτικού.

Εκτιμώμενη διάρκεια άσκησης: 20 λεπτά

Οδηγίες:

Εκτυπώνουμε τις εικόνες.

Στην πρώτη γραμμή μαθαίνω την νότα Ντο.

Στην δεύτερη γραμμή ενώνουμε  τις τελίτσες ώστε να μάθουμε να την σχηματίζουμε.

Στην τρίτη γραμμή σχηματίζουμε το Ντο μόνοι μας.

Στην συνέχεια στο πεντάγραμμο που ακολουθεί μπορούμε να κάνουμε εξάσκηση το κλειδί του Σολ που μάθαμε σε προηγούμενο μάθημα, καθώς και να γράψουμε πάλι την νότα Ντο.

Εκτυπώστε τις εικόνες από εδώ: