Τίτλος Δραστηριότητας: Κατασκευάζουμε τα δικά μας μουσικά όργανα

Τάξη: Α’  Δημοτικού έως και ΣΤ’ δημοτικού

Εκτιμώμενη διάρκεια:  45 με 30 λεπτά  για το κάθε όργανο

Βρείτε την δραστηριότητα σε εκτυπώσιμη μορφή εδώ:

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΥΜΕ ΟΡΓΑΝΑ