Τίτλος Δραστηριότητας: Μηχανικά Χέρια

Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα: 5-12 ετών

Προτεινόμενος χρόνος ενασχόλησης: 45 λεπτά