Άδειες νέας φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου θα χορηγηθούν για  το έτος 2020. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους αμπελοκαλλιεργητές να υποβάλλουν ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του ΥΠΑΑΤ,  αίτηση υπεύθυνη δήλωση μέχρι 10 Μαΐου.

Ακολουθεί το σχετικό έγγραφο με τις πληροφορίες:

ΝΕΕΣ ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ ΑΜΠΕΛΟΥ