Ο Δήμος Μεσσήνης ματαίωσε όλες τις προγραμματισμένες καρναβαλικές εκδηλώσεις του

Σύμφωνα με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Υγείας, Προστασίας του Πολίτη και Εσωτερικών περί ματαίωσης όλων των καρναβαλικών εκδηλώσεων στη χώρα, προβαίνουμε στη ματαίωση όλων των καρναβαλικών δράσεων του Δήμου Μεσσήνης.

Συνιστούμε σε φορείς, συλλόγους και δημότες μας να τηρήσουν τις επίσημες οδηγίες της Κοινής Υπουργικής Απόφασης, όπως αυτή δημοσιοποιήθηκε.