Παραθέτουμε εδώ το ψηφιακό ενημερωτικό έντυπο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας «Ξέρεις πως να προστατευτείς; (οδηγίες αυτοπροστασίας από φυσικές καταστροφές)