Παραθέτουμε εδώ το ψηφιακό ενημερωτικό έντυπο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας “Ξέρεις πως να προστατευτείς; (οδηγίες αυτοπροστασίας από φυσικές καταστροφές)