Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛΙΝΥΑΕ) απέστειλαν τις ακόλουθες οδηγίες και μέτρα πρόληψης σε εργασιακούς χώρους, σχετικά με τον κορωνοϊό (SARS-CoV-2).

Δείτε τις κατευθυντήριες οδηγίες που ακολουθούν:

Οδηγίες και μέτρα πρόληψης στους εργασιακούς χώρους