Ενημερωθείτε για το πώς να προστατευτείτε από τους σεισμούς.

Δείτε το έγγραφο με τις οδηγίες προστασίας.

ΣΕΙΣΜΟΙ