Μάθετε πώς να προστατευθείτε από τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Επισυνάπτονται τα έγγραφα με τις οδηγίες προστασίας.

ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ