Η Κινητή Μονάδα του Κέντρου Κοινότητας Νομού Μεσσηνίας επισκέπτεται σταθερά και περιοδικά τους Δήμους του Νομού Μεσσηνίας (εκτός της έδρας του Δήμου Καλαμάτας) για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των πολιτών τους.

Τον Σεπτέμβριο η Κινητή Μονάδα του Κέντρου Κοινότητας θα επισκεφτεί τον Δήμο Μεσσήνης τις παρακάτω ημερομηνίες: 14 και 29 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρες από 9:00 έως 13:00.

Διεύθυνση Κέντρου Κοινότητας Νομού Μεσσηνίας:

Δημαρχείο Καλαμάτας, Αθηνών 99, ΤΚ. 24134

Κτίριο Β΄, Δ/νση Πρόνοιας, Ισόγειο, Γραφ.: 1.28, τηλ: 2721360652