Ο Δήμαρχος Δήμου Μεσσήνης Γιώργος Αθανασόπουλος, όρισε αντιδημάρχους εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου με θητεία από 1-10-20 έως 31-10-21, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010. Σύμφωνα με την απόφαση, ανανεώνουν τη θητεία τους ως αντιδήμαρχοι, οι δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας Δημήτρης Γαλιάτσος, Παναγιώτης Γιαννόπουλος, Δημήτρης Καλοφωλιάς, Χαράλαμπος Μακρής, Αναστάσιος Παπαγεωργίου, Κωνσταντίνος Ρούτσης και Ελένη Τσέλιου-Μουρούφα.

Ακολουθεί η απόφαση:

ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ