ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΣΕ Α.Με.Α. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ