Περίληψη 14ης συνεδρίασης, ημέρα Δευτέρα 10-7-2017 και ώρα 19:00.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 14