Περίληψη της δικαστικής δημοσίευσης:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΟ 825 ΚΠΟΛΔ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΛΕΜΑΓΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ