Ανακοινώνεται ότι στο Δημοτικό Κατάστημα Μεσσήνης και στο Κοινοτικό Κατάστημα Αίπειας έχει αναρτηθεί ο χάρτης Π2 (ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ) του Β2 ΣΤΑΔΙΟΥ «ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΓΑ ΤΗΣ Δ.Ε. ΑΙΠΕΙΑΣ» όπως διαμορφώθηκε ύστερα από την υπ αρ. 169/2017 Απ.Δημ.Συμβ. Μεσσήνης (εκδίκαση ενστάσεων επί του αναρτημένου Π2 του Β1σταδιου της μελέτης) προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι ιδιώτες ή φορείς που έχουν έννομο συμφέρον να λάβουν γνώση της πρότασης του σχεδίου σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.Δ. της 17-07-1993. Ο χάρτης Π2 θα παραμείνει αναρτημένος μέχρι την 18/01/2018

Χάρτης Β2. ΣΤΑΔΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΛΟΓΓΑ

Πλήρες κείμενο ανακοίνωσης ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ