ΠΡΟΜHΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΕΣΣΗΝΗΣ

Ολόκληρη η προκύρηξη: 356049047-forma