ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΠΑΥΛΟΥ ΠΤΩΧΟΥ, ΜΕΣΣΗΝΗ, ΤΚ 24200
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 27223 60138
ΦΑΞ : 27220 22752
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 21-09-2020
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ : ΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 461/22/11-08-2020
Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ: 15.6699.0028, 15.6495.0003, 10.6634.0001
Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΕΑΔΗΜ: 64.04
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 54.277,61 € ΜΕ Φ.Π.Α. 24%
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 06-10-2020
ΩΡΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (ΕΩΣ) : 14:45 M.M.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 07-10-2020
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 12:00

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ :
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ – ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΜΕΛΕΤΗ-ΤΕΥΔ
ΤΕΥΔ  (ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΟ) – ΤΕΥΔ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΟ
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  (ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΟ) – 7. ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2020