ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΠΑΥΛΟΥ ΠΤΩΧΟΥ, ΜΕΣΣΗΝΗ, ΤΚ 24200
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 27223 60138
ΦΑΞ : 27220 22752
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 06-04-2020
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ : ΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕΛΕΤΩΝ : 1307-20/2019, 1308-21/2019, 1309-22/2019, 1321-34/2019
Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 60.7135.0006, 60.7135.0007, 60.7135.0008, 60.7135.0009
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 43.303,02 € ΜΕ Φ.Π.Α. 24%
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 27-04-2020
ΩΡΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (ΕΩΣ) : 14:45 M.M.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 28-04-2020
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 12:00

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ :
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ – ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΤΕΥΔ  (ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΟ) – ΤΕΥΔ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΟ
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  (ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΟ) – ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΟ)
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ