ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23 Ιουνίου 2017

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: ΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Δείτε ολόκληρη την Προκήρυξη